Escitalopram pripada skupini SSRI antidepresiva (inhibitori ponovne pohrane serotonina). Obzirom da se radi o izomeru prethodne linije citaloprama, inovacija u smislu poboljšanja negove hemijske strukture dovela je do rezultata da se medikament bolje podnosi od većine drugih SSRI (nus efekti u početku liječenja znatno su rjeđi, i blaži ukoliko se pojave). Istovremeno, rezultirana je i nešto veća efikasnost medikamenta.

 

Indikacije za primjenu escitalopama:

  1. panični poremećaj sa i bez agorafobije
  2. socijalna fobija (socijalni anksiozni poremećaj)
  3. opsesivno-kompulzivni poremećaj
  4. teška depresija

 

Neželjene reakcije na medikament:

Kao i kod svih antidepresiva novijeg datuma i na escitalopram (bilo da se koristi u obliku Elicea, Esram, Cipralex itd.) moguće su prolazne propratne reakcije u početku primjene lijeka. Najčešće se pojavljuju u prvih 7-10 dana terapije i isčezavaju spontano kroz koji dan. Po učestalosti, hijerarhijski, u istraživanjima se registruju:

– mučnina

-pojačana tjeskoba

-prolazna nesanica, pospanost, digestivne tegobe, suhoća usta, pojačano znojenje, umor

-kod muškaraca su mogućni problemi u domenu seksualne funkcije koji će ako se ne povuku nakon izvjesnog vremenskog perioda (isti procjenjuje dr u dogovoru s pacijentom uzevši u obzir kliničku sliku zbog koje je ordiniran medikament, prethodnu terapiju na koju je pacijent reagovao ili nije itd)  najčešće perzistirati dok se koristi medikament. U momentu njegovog isključenja vrlo brzo dolazi do spontanog oporavka…

Sve pomenute propratne neželjene rakcije ukoliko se uopšte pojave ne smiju trajatu dugo. AKo su intenzivne kroz 3 do 4 dana moraju se ublažavati da bi na koncu isčezle. Ukoliko se ne povlače a iznimno su neugodne za pacijenta može se razmotriti isključenje medikamenta i uvođenje nekog drugog (ima ih zaista dovoljno i na našem tržištu).

 

Poseban oprez:

-teško oštećenje bubrežne funkcije; teže oštećenje jetrene funkcije; koronarna srčana bolest

-manija ili hipomanija u prošlosti

 

 

Sve u svemu, escitalopram je prilično dobar, kvalitetan psihofarmak. Zna i te kako pomoći ljudima u psihičkoj patnji i dobro je da ga ima i kod nas.

 

Prospekti:

Elicea (Krka), Cipralex,  Esram (Nobel)