Stručne publikacije

23. Sandić, A (2018) Uvod u forenzičku psihologiju (in press)

22. Hasanbegović – Anić, E., Sandić, A., Alispahić, S (2018) Prevention of psychoactive substance abuse in child and adolescent population: evidence based programs (in press)

21. Sandić A (2018) Grupa i konflikt (in press)

20. Sandić A (2015) Psihoanalitička epistemologija paničnog poremećaja. Engrami, Vol.37,No2, 15-26.

19. Sandić A (2014) Sjene tanatosa nad Bosnom i Hercegovinom. Agrafa No3, 39-52.

18. Sandić A (2014) Opservacija agorafobičnog sindroma kroz prizmu psihoanalitičke epistemologije. Pshijatrija danas,Vol.4 6(1), 21-35.

17. Alispahić,S.,Hasanbegović-Anić,E., Tuce, Đ., Hadžiahmetović,N., Sandić, A. (2014) Characteristics of Patients Involved in Psychotherapy in Bosnia and Herzegovina.Journal of Health Sciences, Vol4(1), 31-35.

16. Sandić A (2013) Estetski doživljaj pod lupom psihoanalize. Agrafa No2, 72-76  (reprint iz Odjeka uz dozvolu autora)

15. Sandić A (2013) Psihoanalitička teorija anksioznosti. Agrafa No2, 48-56.

14.  Sandić A (2013) Estetski doživljaj pod lupom psihoanalize. Odjek (proljeće-ljeto), 44-47.

13. Sandić A (2013)  Edipov kompleks u psihoanalizi XXI vijeka. Zbornik radova sa III Kongresa psihologa BiH sa međunarodnim učešćem, 237-250.

12. Sandić A (2012) Metapsihologija postmoderne globalizirane stvarnosti. Znakovi vremena. No 57-58, 208-221.

11. Sandić A (2012) Problematika trihotilomanije s osvrtom na dijadni odnos. Engrami 34(4): 95-98.

10. Sandić  A (2012) Metapsihologija Sigmunda Freuda. Odjek (jesen – zima), 58-61.

9. Sandić  A (2012) Fenomenologija lažnog selfa. Psymedica, 28-32.

8.  Sandić  A (2012 ) O psihoanalitičkom konceptu pounutrenja: Internalizacija. Psymedica, 33-38.

7.  Sandić, A (2011)  Psihoanalitički osvrt na islamofobiju: Paranoidno ustrojstvo zapadne civilizacije XXI vijeka, Znakovi vremena 52/53.

6. Sandić A. Na pragu ‘Velike debate’, i danas, 2010?. Engrami. 2010; 32(3):71-77.

5. Sandić  A. (2008), ‘Ego odbrane granično organizovane ličnosti – prikaz slučaja.’ Psihijatrija danas, vol. 40, br. 1, str. 31-36.

4. Sandić  A. et al. (2008), ‘Evaluacija efikasnosti multidimenzionalnog pristupa u liječenju generaliziranog anksioznog poremećaja’. Aktuelnosti iz neurologije, psihijatrije i graničnih područja, vol. 16, br. 1-2, str. 30-35

3. Sandić A, Burgić-Radmanović M. (2008), ‘Etiopatogeneza neurotske anksioznosti iz ugla psihodinamske teorije‘. Engrami,Vol. 30, br. 1, str. 27-39.

2.  Sandić M, Sandić, A (2006), The Archetypes Echoed In Collective Unconscious of The People. Group Analysis, Vol. 39 (3): 411-420. London: The Group-Analytic Society.

1.  Sandić, A (2000) Where Is The Evil?, Arbeitshefte Gruppenanalyse, 15. Jahrgang, Heft 2000, p.12-16, VOTUM Verlag GmbH, Munster, Deutschland