Kongresi i naučni skupovi

kongresi

 

Treći kongres psihologa Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem  (2013) Aktivna participacija sa radom “Edipov komples u psihoanalizi XX vijeka”
Treći kongres psihijatara Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem (2012) Aktivna participacija sa radom “Fenomenologija lažnog selfa”
Prvi hrvatski psihoterapijski kongres (2008) Aktivna participacija sa radom “Praćenje naboja projektivne identifikacije tijekom sprovođenja analitički orijentirane psihoterapije”
Prvi kongres neuropsihijatara Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem (2003) Aktivna participacija sa dva rada: “Od narkomanije ka integraciji u zajednicu “  i “Neke odlike suicidalnih pacijenata u regionu Banje Luke “ 
Deveti kongres Evropske asocijacije za psihoterapiju , Dablin – Irska (2000) Aktivna participacija sa radom “Film  ‘The Powder Keg’ – Reflection of Time of Transition Intertwined With Violence “
Drugi Svjetski kongres za psihoterapiju , Beč-Austrija (1999) Aktivna participacija sa radom “Where Is The Evil?”
Četvrti interkulturelni workshop Evropske asocijacije za transkulturalnu grupnu analizu, Pariz – Francuska (1995) Aktivna participacija u radu male, srednje i velike grupe