PSIHIJATRIJSKI PREGLED – PSIHOTERAPIJSKI INTERVJU
Tokom prvog kontakta putem posebno vođenog intervjua postavlja se precizna dijagnoza. Uzimaju se iscrpni podaci kako bi se posložila što jasnija slika o ličnosti, o psihičkim tegobama, strukturi ličnosti, ustanovili eventualni stresogeni faktori, hereditet i sl. te odredio za klijenta najpodesniji modus tretmana.
                                                                                     Vremensko trajanje ove intervencije je 50 minuta. CIJENA: 100, 00KM.
KONTROLNI PREGLED

Ukoliko se ordinirao medikament kontrolni pregled se obavlja kako bi se ustanovilo da li je došlo do poboljšanja, razmatra se korekcija doze datog medikamenta i daju smjernice za nastavak tretmana. Pregled traje 20 minuta.

                                                                                                                                                                                     CIJENA: 60,00KM.

INDIVIDUALNA PSIHOANALITICKA PSIHOTERAPIJA

Ovaj vid psihoterapije oslanja se na teoretske postulate psihoanalize, s tm da je učestalost dolazaka na treman rjeđa. U najblažim i nezapuštenim okolnostima obavlja se u najrjeđem ritmu a što je jedan put u sedam dana. Dugotrajni, zapušteni poremećaji zahtijevaju učestaliji tretman tokom prvih par mjeseci, da bi se čim se uspostavi dovoljna stabilizacija uveo rjeđi ritam tj jedan put u sedam dana. Za efikasnost ovog vida tretmana nužan je kontinuitet.
                                                                                                                               Trajanje seanse – 50 minuta. CIJENA: 90, 00KM.

SUPORTIVNA PSIHOTERAPIJA

Obavlja se po potrebi klijenta, nema određen ritam. Zasniva se na savjetovanju i jačanju ego snaga pacijenta. Radi se na aktuelnom problemu i nastoji, u skladu s klijentovim kapacitetima, okolnostima življenja, njegovoj mreži socijalne podrške itd. iznaci najpodesnje rješenje datog problema.
Trajanje termina je do 45 minuta. CIJENA: 80,00KM

BRAČNO SAVJETOVANJE

Usljed specifičnosti ove prolematike poželjno je da oba supružnika budu nazočni na terminu. Radi se na uspostavljanju nedostatne komunikacije, povezvanju u partnerski odnos i (ili) rješavanju drugih aktualnih problema. Ritam sesije je po dogovou koji se određuje kako u odnosu na to šta predlaže terapeut, tako i to s kojom namjerom su se supružnici obratili za psihološku podršku.
Trajanje termina je 1h i 15min CIJENA: 130,OO KM.

AUTOGENI TRENING (AT)

Specifična je tehnika autorelaksacije kojoj se klijent podučava kako bi je mogao sprovoditi sam, bez instruiranja od strane terapeuta. Kompletan program uobičajeno traje oko 2 do 3 mjeseca. Sesije se odrzavaju 1 ili 2x sedmično, a u dogovoru s klijentom.
Trajanje termina je 30 minuta. CIJENA: 70,00KM.