Upitnik skala međuljudskih odnosa (RSQ)

RSQ je instrument dizajniran u svrhu procjene tipa interpersonalnih bliskih spona na osnovu postulata psihoanalitičke teorije vezivanja. Moguće ga je koristiti i u trećem licu kako bi se procjenio tip vezivanja druge osobe. Koristiti se u svrhu opće orijentacije u domenu:

images

-bliskog interpersonalnog odnošenja,

-u procjeni romantičnih veza, ili

-specifičnih tipova međuljudskog odnošenja (npr. adolescentsko razdoblje, aspekti nasilja itd.)

Upute: Pročitati svaki od predočenih iskaza i ocijeniti u kojoj mjeri vjerujete da iskaz najpodesnije opisuje vaša osjećanja o bliskim odnosima (Odgovorima se pridružuju brojčane vrijednosti od 1 do 5 s tim da 1 označava uopće se ne odnosi na mene, a 5 veoma poput mene).

____________________________________________________________

 1.  Iznalazim da mi je teško da ovisim o drugim ljudima.

 2.  Veoma mi je značajno da se osjećam nezavisnim (nezavisnom).

 3.  Lako mi je emocionalno se zbližiti sa drugima.

 4.  Želim se kompletno stopiti sa drugom osobom.

 5.  Brinem da ću biti povrijeđen(a) ukoliko si dopustim suviše blizine sa drugima.

 6.  Ugodno mi je bez bliskih emocionalnih odnosa.

 7.  Nisam siguran (sigurna) da se uvijek mogu osloniti na druge kada su mi potrebni.

 8.  Želim biti u potpunoj emocionalnoj bliskosti sa drugima.

 9.  Brine me kad sam sam(a).

10.  Nije mi problem da ovisim o drugim ljudima.

11.  Često brinem da me romantični partner uistinu ne voli.

12.  Iznalazim da je teško drugima vjerovati u potpunosti.

13.  Brine me kada mi se drugi ljudi isuviše približavaju.

14.  Želim emocionalno bliske odnose.

15.  Uredu mi je da drugi ljudi ovise o meni.

16.  Brine me da me ljudi ne vrednuju onoliko koliko ja vrednujem njih.

17.  Ljudi nikada nisu tu kada ti trebaju.

18.  Moja želja za potpunim sjedinjenjem nekada ljude uplaši.

19.  Vrlo mi je značajno da se osjećam samozadovoljnim (samozadovoljnom).

20.  Osjećam nervozu kada mi se iko isuviše približi.

21.  Često brinem da moj romantični partner neće htjeti ostati sa mnom.

22.  Preferiram da drugi ljudi ne ovise o meni.

23.  Brinem o tome da ću biti napušten(a).

24.  Nekako mi je neugodno da sam blizak (bliska) s drugima.

25.  Nalazim da su drugi nevoljni da budu bliski sa mom u onoj mjeri u kojoj bih ja to želio (željela).

26.  Više volim da ne ovisim o drugima.

27.  Znam da će drugi biti tu kada mi zatrebaju.

28.  Brinem da me drugi neće prihvatiti.

29.  Ljudi me često žele u bliskijem odnosu no što je to meni ugodno.

30.  Iznalazim da je prilično lako zbližiti se s drugima.

___________________________________________________________

Interpretiranje rezultata:

15-35: Srećni ste da ste uspješni u stvaranju i održavanju pozitivnih i produktivnh međuljudskih odnosa sa osobama u svom okruženju.

36-55: Posjedujete kapacitete da se angažirate u sretne i produktivne međuljudske odnose; molimo provjerite čestice kojima se dodijelili 3 ili više bodova. Ovo su elementi koji mogu ukazati na blokade u Vašem menadžmentu međuljudskih odnosa.

56 i iznad: Čini se da je velik dio vašeg iskustva sa samim sobom i sa drugima disfunkcionalan. Možda bi bilo dobro da se obratite nekom za savjetovanje ili psihoterapiju kako biste načinili medijaciju i minimiziranje istih u budućnosti.

 

  • Sigurno vezivanje: prosječna vrijednost čestica  3, 9 (inverzno), 10, 15 i 28 (inverzno)
  • Izbjegavajući (bojažljiv): prosjek je čestica 1, 5, 12, 24.
  • Preokupirano vezivanje: prosječna vrijednost čestice 6 (inverzno), te čestice 8,16 i 25.
  • Odbacujuće vezivanje je prosjek čestica 2, 6, 19, 22,

Sigurni (autonomni) tip vezivanja: Osoba gaji dugotrajne veze ispunjene povjerenjem; obilježava je stabilno samopoštovanje; dijeli osjećanja sa bliskim osobama; ne ustručava se potražiti društvenu podršku.

Preokupirani tip vezivanja: Osoba osjeća neprijatnost prilikom pokušaja zbližavanja sa drugima; gaji zabrinutost da je partner suštinski ne voli; postaje naznačeno uznemirena kada vezi prijeti okončavanje.

Izbjegavajući (nesigurni) tip vezivanja: Osoba ima stanovitih problema sa intimnošću; ulaže malo emocija u socijalne i romantične relacije; nesposobna je ili nevoljna da podijeli vlastita osjećanja i/ili misli sa drugima.

Dezorganizirano vezivanje: Naglašen je ambivalentan stav subjekta u odnosu na bližu interpersonalnu relacijuOsoba je sklona, korsteći se reakcionim formacijiom i drugim patogenim ego odbranama preuzimati ulogu roditelja u intimnoj vezi; sklona je i postati upijačem partnerovih problema. Dezorganizirano vezivanjej često je asocirano uz različite oblike psihopatologije.

___________________________________

Nadam se da Vam je ovo testiranje bilo zabavno, a i da ste dobili neke korisne informacije o sebi, kao i Vama bliskim osobama. Mogućni loši rezultati ne ukazuju na stoprocentnu pouzdanost, ali svakako mogu poslužiti kao indikacija da je potrebno poraditi na sebi i kvalitetu Vaših bliskih međuljudskih relacija kako bi svoj život, svijet u sebi i onaj oko Vas načinili ugodnijim mjestom za življenje.

Lp,

DrS.